Entries by Tom Savage

Ge dig ett andrum

Någon gång i loppet av en dag behöver du at hämta dig några sekunder. Du kan behöva sätta dig ner på en stol, titta på en vacker bild eller lyssna på musik. Det viktigaste är att du återvinner energi för att kunna arbeta vidare. Andrum kan lära dig att återvinna kraft och bli av med […]

Septisk artrit

Sjukdomen kallas också bakteriell artrit, ett namn som förklarar vad det handlar om – en artrit orsakad av bakterier. De vanligaste bakterierna är sådana vi själva bär med oss, till exempel på huden, i munnen och i tarmen. Septisk artrit tillhör de infektionsutlösta artriterna. Septisk artrit är sällsynt. Vanligen drabbas färre än 100 personer per […]

Adiposis dolorosa

Adiposis dolorosa tillhör de mjukdelsreumatiska sjukdomarna. Hur många har sjukdomen? Det är mycket svårt att uppskatta hur många som har Dercum i Sverige eftersom det saknas väl genomförda studier. Diagnosen är svår att ställa och därför kan det finnas personer med oupptäckt Dercum. Vilka drabbas? Adiposis dolorosa debuterar ofta i yngre medelåldern. Kvinnor är klart […]

Bröstcancer- arvedel i riskfamilj

Kartläggningen av den mänskliga arvsmassan kommer att ge genetisk kunskap om alltfler sjukdomar. Möjligheten att förutsäga och beräkna risken för sjukdom kan i bästa fall användas för att hejda det förloppet. Det har bildats en onkogenetisk mottagning där man speciellt arbetar med ärftlig bröstcancer. Men prediktiv diagnostik kommer inom allt fler områden. Hjärt-kärlsjukdomar är nästa […]