Entries by Tom Savage

Hur cancerceller skiljer sig i funktion från normala celler

Cancerceller har förändrad funktion i förhållande till normala celler. Normala celler har några viktiga, grundläggande funktioner: Cellerna delar sig när det behövs fler celler, i en process som kallas mitos Cellerna kan dö om det blir för många celler, i en process som kallas apoptos. Apoptos är planerat cellsjälvmord Cellerna kan producera energi genom att […]

Cancerpatienter tillbaka i arbete

Många cancerpatienter är sjukskrivna medan behandlingen pågår. Många behöver också vara sjukskrivna en tid efter avslutad behandling. Efter en längre sjukdomsperiod kan det kännas oöverstigligt att återgå till arbetet. En del kan känna sig trötta och tycka att det är svårt att återgå till heltidsarbete eller att klara av sina arbetsuppgifter. För många cancerpatienter är […]

Livet efter njur cancer behandling

Förloppet från det att patienten blir sjuk och till dess att han eller hon är frisk och tillbaka i vardagen, är en process med många faser. Under rehabiliteringen ska en individuell plan utarbetas med aktiv medverkan från patienten. Patientens upplevelse av situationen är utgångspunkten för uppfyllandet av målet att återvinna kontrollen över det egna livet. […]

Sätta ord på egna tankar efter diagnosen

För de flesta är det viktigt att få sätta ord på tankar, vad de är rädda för och vad de vill veta. Tillsammans med närstående kan de genom samtal med sjukvårdspersonal få kunskap om behandling och det fortsatta förloppet. Genom samtal kan de också få hjälp att sortera problemen och förstå situationen. I samtalsgrupper kan […]