Bröstcancer- arvedel i riskfamilj

Kartläggningen av den mänskliga arvsmassan kommer att ge genetisk kunskap om alltfler sjukdomar. Möjligheten att förutsäga och beräkna risken för sjukdom kan i bästa fall användas för att hejda det förloppet.

Det har bildats en onkogenetisk mottagning där man speciellt arbetar med ärftlig bröstcancer. Men prediktiv diagnostik kommer inom allt fler områden. Hjärt-kärlsjukdomar är nästa stora grupp.

 Och måste hon upplysa försäkringsbolaget att hon löper stor risk att få cancer? Klicka här för att läsa mer.

 Ska en person med en verifierad 50-procentig risk att få cancer betraktas som frisk eller sjuk?

Nya rön kommer att ställa forskare, läkare, sjukvårdspolitiker och andra grupper inför svåra avväganden. Redan nu känner man till uppemot 5 000 ärftliga sjukdomar och den siffran stiger snabbt. En del sjukdomar är sällsynta men allvarliga; det gäller t ex cystisk fibros och Huntington. Den sjuke får psykiska symtom, blir slutligen totalt dement och dör i regel 10-15 år efter diagnosen. Det går inte att förhindra eller uppskjuta insjuknandet – men en 30-åring med sjuk förälder vill kanske veta om han eller hon bär på anlaget för att kunna optimera livet fram tills dess att sjukdomen bryter ut. Ska läkaren tillråda testning eller ej?

Liten del av cancer ärftlig

Och nu har den prediktiva diagnostiken nått cancersjukdomarna. Upptäckten hur ärftligheten ser ut för vissa cancerformer har ökat intresset påtagligt för hela det här området. Det beror dels på att cancer har stor emotionell “laddning” och dels på att cancer är en av våra vanliga sjukdomar.