Septisk artrit

Sjukdomen kallas också bakteriell artrit, ett namn som förklarar vad det handlar om – en artrit orsakad av bakterier.

De vanligaste bakterierna är sådana vi själva bär med oss, till exempel på huden, i munnen och i tarmen.

Septisk artrit tillhör de infektionsutlösta artriterna. Septisk artrit är sällsynt. Vanligen drabbas färre än 100 personer per år i Sverige.

Ett ben är svullet på grund av bakteriell artrit

Vilka drabbas?

Septisk artrit drabbar sällan helt friska personer. För att sjukdomen ska utvecklas krävs ofta någon underliggande sjukdom som sänker immunförsvaret. Läs den här artikeln om du vill veta mer om ett relaterat hälsoproblem.

Symptom

Det typiska är att man insjuknar hastigt med hög feber. Leden svullnar upp snabbt och ger en intensiv värk. Oftast är det bara en led som drabbas. Knä, höft, fot och armbåge är de mest utsatta.

Så här ställs diagnosen

Symptomen med plötsligt insättande vilovärk i en lika hastigt uppsvullnad led, är typiska för septisk artrit. Uppträder detta samtidigt med hög feber så stärks misstanken ytterligare.

Vätskan analyseras. Vid septisk artrit är ledvätskan grumlig och innehåller vita blodkroppar samt bakterier.

Behandling

Antibiotika ges direkt och i hög dos. Man behandlar först med intravenös antibiotika och övergår sedan till vanliga tabletter. Sammanlagd behandling blir mycket längre än den normala antibiotikakuren.

Leden spolas också ren från var. I början sker detta varje dag.

Hur går det för patienterna?

Riskerna med en septisk artrit är att leden förstörs. Redan efter ett dygn börjar en nedbrytning av brosket och om man inte behandlar snabbt så kan inte leden återhämta sig.

Men för det mesta upptäcks septisk artrit i tid och kan börja behandlas snabbt.

Adiposis dolorosa

Adiposis dolorosa tillhör de mjukdelsreumatiska sjukdomarna.

Hur många har sjukdomen?

Det är mycket svårt att uppskatta hur många som har Dercum i Sverige eftersom det saknas väl genomförda studier. Diagnosen är svår att ställa och därför kan det finnas personer med oupptäckt Dercum.

Vilka drabbas?

Adiposis dolorosa debuterar ofta i yngre medelåldern. Kvinnor är klart överrepresenterade. Man tror att sjukdomen är 20-30 gånger vanligare hos kvinnor än hos män.

Man misstänker att sjukdomen är ärftlig. Särskilt stor verkar risken vara att en mor för vidare sjukdomen till sin dotter. Om du vill veta mer om andra hälsofrågor, klicka här.

Symptom

Det främsta symptomet är att det gör ont i underhudsfettet när man tar på det. Smärtan provoceras fram vid tryck och ibland kan minsta beröring vara rent plågsam. Sjukdomen går ofta i skov.

Förutom själva smärtan finns det andra vanliga symptom. Om dessa tillhör sjukdomen i sig eller om de snarare är en följd av det kroniska smärttillståndet vet man inte. Det ger sig självt att om man jämt har ont är det svårt att hålla humöret uppe och håller smärtan en vaken om nätterna så följer naturligt att man blir trött om dagarna. Sjukdomsbilden är väldigt sammansatt och än så länge är mycket bara spekulationer.

Behandling

Det finns få vetenskapliga studier på hur adiposis dolorosa ska hanteras. Behandlingen bygger främst på klinisk erfarenhet, det vill säga det som fungerat på tidigare patienter.

Hemma i Sverige kan varma bad istället vara ett alternativ. Detta gäller dock inte för alla patienter. Vissa kan tvärtom uppleva värme som besvärande.

Den nyaste behandlingsmetoden som många hoppas på är fettsugning. Det är en metod som kan ge resultat på smärtan.

Vanlig viktnedgång har hittills inte visat några tydligt positiva effekter.